فاکتور

برگه هایی موسوم به فاکتور خرید و یا فاکتور فروش که بعنوان یک سند تجاری بین صاحب کسب و کار و هریک از مشتریان رد و بدل می شوند. حتی در عصر دیجیتال هم علاوه بر اینکه بسیاری از این مراودات ممکن است تا حد بسیار بالایی از طریق فضای مجازی انجام شوند اما ساز و کارهای تجارت و بیزینس شما ایجاب می نماید که برای ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری تان و یا حتی دیگر سازمان ها و ارگان های مربوطه از این نوع فاکتورها استفاده نمایید.ایران کهن از طریق چاپ آنلاین توانایی فاکتور شما را حتی بصورت سفارشی سازی داراست. 
چاپ آنلاین فاکتورها در چند مرحله ساده
برای دستیابی به طراحی فاکتور، ما مجموعه ای از فاکتورهای رسمی و غیر رسمی را در دو سایز A4 و A5 در دسترس شما قرار داده ایم. می توان از این فایل های گرافیکی در صفحه بندی، بوسیله برنامه هایی مانند Photoshop، InDesign و غیره بهره برد.

محصولات
توضیحات و تصاویر

فاکتور

برگه هایی موسوم به فاکتور خرید و یا فاکتور فروش که بعنوان یک سند تجاری بین صاحب کسب و کار و هریک از مشتریان رد و بدل می شوند. حتی در عصر دیجیتال هم علاوه بر اینکه بسیاری از این مراودات ممکن است تا حد بسیار بالایی از طریق فضای مجازی انجام شوند اما ساز و کارهای تجارت و بیزینس شما ایجاب می نماید که برای ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری تان و یا حتی دیگر سازمان ها و ارگان های مربوطه از این نوع فاکتورها استفاده نمایید.ایران کهن از طریق چاپ آنلاین توانایی فاکتور شما را حتی بصورت سفارشی سازی داراست. 
چاپ آنلاین فاکتورها در چند مرحله ساده
برای دستیابی به طراحی فاکتور، ما مجموعه ای از فاکتورهای رسمی و غیر رسمی را در دو سایز A4 و A5 در دسترس شما قرار داده ایم. می توان از این فایل های گرافیکی در صفحه بندی، بوسیله برنامه هایی مانند Photoshop، InDesign و غیره بهره برد.