زیر بشقابی ها، المان های طراحی و تبلیغاتی
امروزه طراحی محل کار یکی از مولفه هایی است که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. در نظر آورید که شما صاحب یک کسب و کار فست فودی هستید؛ چه چیزی بهتر از این که در زمان انتظار سفارش ویژگی و تجربه ای به مشتری ارائه دهید که فراموش نشدنی باشد و در ذهن و خاطرش حک شود. نمونه ی بالا مثالی است از همین امر؛ زیر بشقابی که تا زمان آماده شدن غذا نمایشگر آن چه انتظارش را می کشد خواهد بود.
محصولات
توضیحات و تصاویر
زیر بشقابی ها، المان های طراحی و تبلیغاتی
امروزه طراحی محل کار یکی از مولفه هایی است که نمی توان به سادگی از کنارش گذشت. در نظر آورید که شما صاحب یک کسب و کار فست فودی هستید؛ چه چیزی بهتر از این که در زمان انتظار سفارش ویژگی و تجربه ای به مشتری ارائه دهید که فراموش نشدنی باشد و در ذهن و خاطرش حک شود. نمونه ی بالا مثالی است از همین امر؛ زیر بشقابی که تا زمان آماده شدن غذا نمایشگر آن چه انتظارش را می کشد خواهد بود.