تراکت‌ دیجیتال

 تراکت ها رسانه‌ی تبلیغاتی رایجی در بین مشاغل و شرکت‌ها هستند. طراحی و تولید آنها زمان و انرژی بسیار کمی می‌برد، به علاوه که کم‌هزینه بوده و چاپ بهترین کیفیت تراکت‌هاحتی در تیراژ کم نیز هزینه‌ی چندانی نخواهد داشت. تراکت‌هامی‌توانند اطلاعات مهمی را به صورت خلاصه‌ در مورد خدمات کمپانی، جزئیات محصولات جدید، کمپین‌های ویژه یا رویدادها به مشتریان بالقوه بدهند. به همین خاطر همتراکت‌ها تا این حد جذابیت دارند.

محصولات
توضیحات و تصاویر

 تراکت‌ دیجیتال

 تراکت ها رسانه‌ی تبلیغاتی رایجی در بین مشاغل و شرکت‌ها هستند. طراحی و تولید آنها زمان و انرژی بسیار کمی می‌برد، به علاوه که کم‌هزینه بوده و چاپ بهترین کیفیت تراکت‌هاحتی در تیراژ کم نیز هزینه‌ی چندانی نخواهد داشت. تراکت‌هامی‌توانند اطلاعات مهمی را به صورت خلاصه‌ در مورد خدمات کمپانی، جزئیات محصولات جدید، کمپین‌های ویژه یا رویدادها به مشتریان بالقوه بدهند. به همین خاطر همتراکت‌ها تا این حد جذابیت دارند.